U bevindt zich op: Home Internationaal CAESAR

CAESAR

Antibioticaresistentie is een groeiend, wereldwijd probleem. Steeds vaker blijken bacteriën ongevoelig te zijn voor de antibiotica die deze moeten bestrijden.

Inzicht in de actuele ontwikkelingen van antibioticaresistentie is belangrijk voor een doelgerichte en effectieve aanpak van het probleem. Bijvoorbeeld door de richtlijnen voor antibioticatherapie aan te passen. En door maatregelen tegen verspreiding van resistente bacteriën in ziekenhuizen te versterken. Daarom zijn op nationaal en internationaal niveau zogeheten surveillance netwerken opgezet.

Arts schrijft antibiotica voor

Gegevens delen

In Nederland hebben we het systeem ‘ISIS-AR’. Dat geeft inzicht in de antibioticaresistentie in Nederland.ISIS-AR levert op haar beurt weer gegevens aan bij EARS-net; het surveillance netwerk van het ECDC – het Europees Gezondheidscentrum in Stockholm – dat gegevens verzamelt van surveillance netwerken van alle bij de EU aangesloten Europese landen. Echter, buiten de EU hebben niet alle landen een nationaal AR surveillance systeem. Het project ‘Central Asian and Eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance’ (CAESAR) is gericht op het versterken of opzetten van nationale surveillance systemen in alle landen van de Europese regio van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO-EURO). Door de gegevens te delen kunnen voor heel Europa trends op het gebied van antimicrobiële resistentie vergeleken worden. CAESAR is een samenwerkingsverband tussen RIVM, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease (ESCMID) en WHO-EURO.

Uitbreiding van het netwerk

In 2013 zijn vijf landen aangesloten bij het CAESAR-netwerk en zijn gegevens van hun nationale surveillance netwerken verzameld. Van 6-8 november 2013 vond bij het RIVM de workshop ‘Surveillance on Antibiotic Resistance, Consumption and Awareness Raising’ plaats. De workshop bracht sleutelpersonen uit 17 Europese landen bijeen. Zij wisselden ervaringen en plannen uit voor het versterken van hun nationale programma’s. Daarmee zijn de eerste stappen richting verdergaande samenwerking gezet.Service