U bevindt zich op: Home Internationaal Luchtkwaliteit vergelijken

Luchtkwaliteit vergelijken

In opdracht van de VN-Conventie voor grootschalige luchtverontreiniging werden in december 2013 kengetallen gerapporteerd voor effecten van de Europese luchtkwaliteit op mens en milieu. Deze kengetallen geven aan hoe het staat met de grenswaarden van luchtverontreinigende stoffen. Stoffen die bij overschrijding luchtwegaandoeningen en schade aan het milieu kunnen veroorzaken.

Met de kengetallen is het mogelijk de luchtkwaliteit tussen diverse landen binnen en buiten de EU te vergelijken en te bepalen of grenswaarden worden gehaald. Zo wordt duidelijk hoe succesvol en kosteneffectief de Europese samenwerking is om de uitstoot van vervuilende stoffen terug te dringen en effecten te verminderen.

Coordination Centre for Effects

De rapportage werd samengesteld door het Coordination Centre for Effects (CCE) dat is gevestigd aan het RIVM. Het centrum is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van methoden om gegevens op het gebied van luchtverontreiniging te berekenen en in kaart te brengen. Het centrum stuurt daarbij een internationaal netwerk aan van circa 30 wetenschappelijke instituten en werkt in Nederland samen met bijvoorbeeld de Wageningen Universiteit.

Europees beleid

De rapporten die in samenwerking met deze instituten worden geschreven, vormen een belangrijke bron van (wetenschappelijke) informatie voor het bepalen van het – toekomstig – Europees beleid op het grensvlak van luchtkwaliteit, klimaat en biodiversiteit. Het bepalen van dit beleid vraagt om steeds meer kennis over kosteneffectieve maatregelen tegen effecten van luchtverontreiniging. Hierbij wordt bovendien rekening gehouden met ander Europees beleid op het gebied van klimaatverandering en biodiversiteit.

Service