U bevindt zich op: Home Mens en organisatie Hoofdpunten milieujaarverslag

Hoofdpunten milieujaarverslag

Het RIVM deelde het terrein in 2013 met drie andere organisaties: Bilthoven Biologicals (BBio), Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (PD-ALT) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De milieuvergunning is afgegeven voor het gehele terrein en diverse milieuaspecten worden gedeeld, zoals afvalwater en afvalinzameling. Hierdoor geeft het milieujaarverslag een weergave van vier organisaties.

Het RIVM heeft vanaf 2008 een gecombineerde nieuwe vergunning verkregen (Vergunning Op Hoofdzaken (VOH) in het kader van de Wet Milieubeheer. In 2013 is de Stichting ALT opgericht, die in 2014 het beheer van de milieuvergunning VOH heeft overgenomen.

Gekleurde doppen van flessen

Bedrijfsmilieuplan

Er is een bedrijfsmilieuplan vastgesteld voor de periode 2011 tot en met 2014. In het bedrijfsmilieuplan zijn diverse verbetermaatregelen opgenomen, zoals het vervangen van milieuschadelijke koelmiddelen door koelmiddelen die minder schadelijk zijn en het actualiseren van het geluidsmodel (dit model is nodig om geluidsoverlast naar de omgeving te beperken overeenkomstig de geluidsgrenzen van de millieuvergunning).
In 2013 is de Stichting ALT opgericht, die in 2014 het beheer van de milieuvergunning VOH heeft overgenomen.

Milieubelasting

De milieubelasting van het RIVM, BBio, PD-ALT en PBL in het jaar 2013 is als volgt: 

  • Het waterverbruik is in vergelijking met 2012 met 5,6 % afgenomen tot 125.000 m3 (in 2012 was dit 132.400 m3). Dit is het gevolg van de afname van het waterverbruik door het sterilisatieproces en vaccinproductie.
  • De hoeveelheid vervuilingseenheden in het afvalwater is in vergelijking met 2012 toegenomen van 569 tot 616. Dit is het gevolg van hogere lozingen van biologisch afbreekbare organische stoffen.
  • De totale hoeveelheid afvalstoffen is in vergelijking met 2012 toegenomen van 770 ton tot 890 ton in 2013. Deze afvalstroom bestond in 2013 voor 88% uit niet-gevaarlijk afval (bouw- en sloop afval, papier, glas, etc.) en voor 12% uit gevaarlijk afval (chemisch, infectieus, giftig, etc.). Vooral het tuinafval is in 2013 toegenomen.
  • Het gasverbruik is in vergelijking met 2012 met ca. 5% toegenomen (tot ca. 9,3 miljoen m3) en het elektriciteitsverbruik is nagenoeg gelijk gebleven

 

Service