U bevindt zich op: Home Mens en organisatie Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

In 2013 stond Het Nieuwe Werken – bij het RIVM @nderswerken genoemd – prominent op de agenda van de OR. Vooral het pilot project ‘ geheel @nderswerken’ in één van de gebouwen vroeg veel aandacht. Deze pilot leert ons hoe we over enkele jaren optimaal kunnen werken in het nieuwe gebouw op de Uithof.

De OR is positief over @nderswerken, maar vindt dat de effecten op de sociale cohesie niet moeten worden onderschat. Het kan tot gevolg hebben dat mensen elkaar moeilijker weten te vinden. Dit vraagt dat we kritisch moeten kijken hoe we met elkaar omgaan bij het RIVM.

Mensen met elkaar in overleg

Samenwerken

Ditzelfde punt speelde voor de OR in een reactie op de nieuwe strategische koers van het RIVM (Routekaart RIVM2020). In de nota ‘zonder probleem geen oplossing’ heeft de OR de RIVM-cultuur aan een analyse onderworpen. Ook hieruit bleek dat de RIVM’ers graag samenwerken, maar hierin soms gehinderd worden door vastgeroeste patronen en procedures. De OR heeft naar aanleiding van een workshop met medewerkers 10 praktische tips opgesteld. De meeste tips hebben betrekking op een betere communicatie tussen collega’s onderling en met leidinggevenden.: Als je vraagstukken open met elkaar deelt, zijn er bij het RIVM altijd collega’s te vinden met kennis van zaken.

 

Service