U bevindt zich op: Home Mens en organisatie Wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke integriteit

Onze positie als nationaal en internationaal gerespecteerd kennisinstituut danken we vooral aan de kwaliteit van ons werk en de passie en betrokkenheid van onze medewerkers. Van onze onderzoekers verwachten we dat zij zich gedragen als integere wetenschappers. Dit betekent onder andere dat zij zorgvuldig, betrouwbaar, controleerbaar, onpartijdig en onafhankelijk te werk gaan.

Wat dit concreet inhoudt wordt omschreven in de Gedragscode Wetenschapsbeoefening RIVM. Ook is er het Reglement Wetenschappelijke Integriteit. Hierin is geregeld hoe klachten worden behandeld die te maken hebben met wetenschappelijk wangedrag.

Nevenfuncties

Een belangrijk punt bij wetenschappelijke integriteit is het voorkómen van belangenverstrengeling of de schijn daarvan. Sinds 2013 maakt het RIVM daarom nevenfuncties en relevante persoonlijke belangen van medewerkers op sleutelposities openbaar via rivm.nl. Dit is in navolging van andere organisaties waar wetenschappelijke integriteit een cruciale rol speelt, en met instemming van de Commissie van Toezicht, het ministerie van VWS en de OR. De sleutelposities betreffen de DG, portefeuillehouders, centrumhoofden, Chief Science Officers (CSO’s,) hoogleraren en topexperts.

Ondertekening document

KNAW-code

Het openbaar maken van nevenfuncties is onderdeel van het Addendum dat het RIVM heeft opgesteld bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling. Deze code is een initiatief van meerdere gezondheids- en wetenschapsinstituten, waaronder de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De code zorgt ervoor dat deskundigen die deelnemen aan wetenschappelijke adviescommissies transparant zijn over relaties en belangen. Het Addendum maakt duidelijk hoe het RIVM, als onderdeel van de Rijksdienst, omgaat met het voorkómen van belangenverstrengeling.

 

Service