U bevindt zich op: Home Mens en organisatie Wisselingen directieraad Afscheid Roel Coutinho

Afscheid Roel Coutinho

In de zomer van 2013 nam prof. Dr. Roel Coutinho, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), na acht jaar afscheid van het RIVM.

Roel Coutinho verliet het RIVM vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar. Roel stond in 2005 als eerste directeur aan de wieg van het nieuwe Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) binnen het RIVM. Sinds zijn aantreden in 2005 is het CIb de spil tussen praktijk, beleid en onderzoek op het gebied van infectieziektebestrijding geworden. In deze periode leidde Roel de bestrijding van verschillende grote uitbraken. Roel trad veelvuldig op op radio en televisie. Hij vervulde een gezaghebbende rol richting het publiek en was in staat zaken simpel en helder voor het voetlicht te brengen.

Onderscheiding

Bij zijn afscheid in april 2013 ontving Roel Coutinho de onderscheiding Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding onder meer voor de ‘baanbrekende bijdrage’ die hij leverde “op het gebied van de signalering, preventie en bestrijding van infectieziekten ten behoeve van de volksgezondheid. Een bijdrage die nationaal en internationaal ruime erkenning kreeg.”

Naast directeur van het CIb was Roel tot 2011 hoogleraar Epidemiologie en preventie van infectieziekten aan de Universiteit van Amsterdam waarna hij hoogleraar Epidemiologie en preventie van infectieziekten in het veterinair-humane domein werd aan de Universiteit Utrecht.

Meer informatie
Interview met Roel Coutinho in Infectieziekten Bulletin

 

Service