U bevindt zich op: Home Mens en organisatie Wisselingen directieraad Nieuwe leden directieraad

Nieuwe leden directieraad

In augustus en oktober 2013 verwelkomde de directieraad van het RIVM twee nieuwe leden: Prof. dr. Jaap van Dissel werd de nieuwe directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM. Drs. Annemiek van Bolhuis MBA werd de nieuwe directeur Volksgezondheid en Zorg.

Jaap van Dissel

Jaap van Dissel
Jaap van Dissel startte in augustus 2013 als directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb). Hij volgde daarmee prof. dr. Roel Coutinho op, die in april 2013 de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar bereikte. Jaap van Dissel (56) was daarvoor werkzaam als hoofd van de afdeling Infectieziekten bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), opleider Interne Geneeskunde en voorzitter van het Centrum voor Infectieziekten. Hij is nu nog één dag per week verbonden aan het LUMC. Jaap schreef in 1987 zijn proefschrift over mechanismen van afweer tegen intracellulair groeiende bacteriën zoals Salmonella en Listeria, waarop hij cum laude promoveerde. Hij wisselde zijn carrière bij het LUMC af met een onderzoeksperiode bij Duke Medical Center in Durham in de Verenigde Staten. Van Dissel begeleidde meer dan 25 promovendi, en hij publiceerde meer dan 270 wetenschappelijke publicaties, grotendeels over infectieziekten.


 

Annemiek van Bolhuis

Annemiek van Bolhuis
Per 1 oktober 2013 werd drs. Annemiek van Bolhuis MBA benoemd tot directeur Volksgezondheid en Zorg bij het RIVM. Zij volgde daarmee dr. ir. Moniek Pieters op. Annemiek was vanuit het Ministerie van VWS gedetacheerd bij de World Health Organisation (WHO). Vanuit het hoofdkantoor in Genève werkte zij als Strategisch Adviseur op het terrein van gezondheidsbevordering van preconceptie tot de oude dag met de nadruk op gezinnen, vrouwen en kinderen. Daar hield zij zich bezig met beleidsvorming op onderwerpen als seksuele gezondheid, moeder en kindzorg, healthy ageing en vaccins. Daarnaast gaf ze vorm aan het WHO-programma over mensenrechten en reductie van gezondheidsverschillen.

 

Service