U bevindt zich op: Home Voorwoord

Midden in de samenleving

Het RIVM staat midden in de samenleving. Als betrouwbare adviseur voorzien we de overheid van onafhankelijke kennis op het gebied van gezondheid en milieu. Het gaat daarbij om vraagstukken rondom infectieziekten, vaccinaties, bevolkingsonderzoeken, leefstijl, voeding, geneesmiddelen, milieu, duurzaamheid en veiligheid. Dat doen we via onderzoek, advies, regie of uitvoering

In dit jaarverslag blikken we terug op een aantal aansprekende voorbeelden van projecten en onderzoeken die wij in 2013 hebben opgepakt. Zoals onze rol bij de mazelenepidemie in Nederland die begon in mei 2013. Of de voorbereidingen die we troffen voor de landelijke invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker. In 2013 is ook het Kenniscentrum Healthy Urban Living opgericht. Het RIVM levert hiervoor kennis die ervoor zorgt dat mensen lang, zelfstandig en gezond kunnen leven in schone, duurzame en welvarende steden. En op het internationale vlak richten we ons onder andere op antibioticaresistentie. Dit doen we door het versterken of opzetten van nationale surveillancesystemen in alle landen van de Europese regio van de Wereldgezondheidsorganisatie.

In het jaarverslag geven we ook informatie over de contacten die wij hebben met burgers en professionals via onze website, social media en de nieuwsmedia. Deze contacten geven ons inzicht in wat er speelt in de samenleving, waardoor wij ons werk beter kunnen doen.

Uiteraard besteden we ook aandacht aan de stappen die wij zetten als het gaat om het waarmaken van onze ambities, zoals de oprichting van de RIVM Academy. Het RIVM blijft op zoek naar vernieuwing en verbetering in het streven naar een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Want de zorg voor morgen begint vandaag.

Prof.dr. André van der Zande

 

Service