U bevindt zich op: Home Projecten en onderzoek Gezondheidsrisico’s van alternatieve tabaksproducten

Gezondheidsrisico’s van alternatieve tabaksproducten

De laatste jaren komen er regelmatig producten op de markt als alternatief voor sigaretten en tabak. E-sigaretten worden steeds populairder en ook de shishapen - een elektronische waterpijp in de vorm van een pen – is in opkomst. RIVM doet onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van alternatieve tabaksproducten.

E-sigaretten zijn apparaatjes op batterijen voor het toedienen van nicotine. Ze zijn ontworpen om op vergelijkbare wijze als traditionele sigaretten te worden gebruikt. Ze zijn bedoeld om gebruikers snel van nicotine te voorzien zonder hen bloot te stellen aan de vele schadelijke chemicaliën die zich in traditionele sigaretten bevinden. Een shishapen is een elektronische verdamper die vergelijkbaar is met een e-sigaret. Dit product is niet te onderscheiden van e-sigaretten, aangezien ze verkrijgbaar zijn met en zonder nicotine en de gebruikswijze vrijwel hetzelfde is.

Shishapen

In 2013 ontstond maatschappelijke onrust over de shishapen, omdat veel jonge kinderen de pen zouden gebruiken als oefensigaret, die de drempel voor het roken van tabakswaar zou verlagen. Het RIVM onderzocht in opdracht van het ministerie van VWS of de shishapen gevaarlijk zou zijn voor de gezondheid. Daaruit bleek dat de shishapen bij de meeste mensen na het nemen van één trekje al zorgt voor een droge keel en hoesten. Effecten na langdurig gebruik konden aan de hand van de beschikbare gegevens nog niet worden ingeschat. Daarvoor moet eerst onderzoek gedaan worden naar hoe consumenten de shishapen precies gebruiken. 

Vrouw rookt elektronische sigaret

E-sigaret

In 2013 publiceerde het RIVM ook een factsheet over de e-sigaret. Conclusie: er is onvoldoende onderzoek beschikbaar om te stellen dat e-sigaretten veilig zijn. Op de verpakking van e-sigaretten ontbreekt belangrijke informatie over de hoeveelheid nicotine, het juiste gebruik en de gevaren van de e-sigaret. In grote hoeveelheden kan nicotine voor volwassen en kinderen dodelijk zijn. Er bestaan veel misleidende of niet bewezen claims over de gezondheidseffecten van e-sigaretten. Zo zou de gezondheidswinst van de e-sigaret even groot zijn als stoppen met roken. Mensen die e-sigaretten roken zouden geen rokershoestje ontwikkelen en de e-sigaret zou niet kankerverwekkend zijn en bovendien veilig zijn voor zwangere vrouwen. Fabrikanten van de e-sigaret lijken zich specifiek op jongeren te richten door smaken toe te voegen, zoals kersen, cola en Pina Colada, en productvormen te kiezen die jongeren aanspreken. De factsheet riep discussie op bij voorstanders van de e-sigaret. Zij leggen de nadruk op te behalen gezondheidswinst wanneer rokers van gewone sigaretten massaal zouden overstappen op de e-sigaret.

 

Meer informatie

Service