U bevindt zich op: Home Projecten en onderzoek Voorbereidingen bevolkingsonderzoek darmkanker

Voorbereidingen bevolkingsonderzoek darmkanker

Darmkanker is een van de meest voorkomende doodsoorzaken in Nederland. In 2011 overleden ruim 5.000 mensen aan darmkanker en werd bij ongeveer 13.000 mensen darmkanker vastgesteld. Naar verwachting loopt dit aantal de komende jaren op. Met het bevolkingsonderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en behandeld.

De verwachting is dat dankzij het bevolkingsonderzoek op termijn jaarlijks 2.400 mensen minder aan darmkanker zullen overlijden.

darmkanker

Goede voorbereiding

Het RIVM coördineert de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker en werkt hierbij nauw samen met alle partijen. Voor de voorbereiding van de invoering is twee jaar uitgetrokken. Een goede voorbereiding is noodzakelijk om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek, de aansluitende diagnostiek en de zorg te kunnen organiseren. Om de benodigde capaciteit in de zorg op te bouwen wordt het bevolkingsonderzoek gefaseerd ingevoerd. Streven is dat in 2019 iedereen van 55 tot en met 75 jaar minstens eenmaal een uitnodiging heeft ontvangen voor deelname aan het bevolkingsonderzoek.

Pilot

In september 2013, is een pilot gestart. Tijdens deze pilot in de regio Zuidwest Nederland zijn alle processen rond het bevolkingsonderzoek in de praktijk getoetst ter voorbereiding op landelijke invoering van het bevolkingsonderzoek in januari 2014. Ongeveer 3000 deelnemers ontvingen tijdens de pilotfase een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek.

Het bevolkingsonderzoek darmkanker bestaat inclusief de aansluitende zorg uit vijf stappen: selectie en uitnodiging, screenen, informeren en verwijzen, diagnostiek, en behandeling of surveillance.

Service